Gestoria i assessoria comptable-financera

Persones amb experiència s'encarreguen de posar en marxa el sistema comptable, que ha de permetre obtenir els informes financers rellevants per conèixer l'evolució de la seva empresa. Posem a la seva disposició la informació que l'ajudarà en la presa de decisions i el control de gestió.