La reforma laboral

13/02/2012

El Consell de Ministres aprova el Reial Decret Llei 3/2012, de 10 de febrer de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.› Els acomiadaments seran més barats.

L'acomiadament improcedent dels treballadors fixos es reduirà de 45 dies a 33 dies per any treballat i de 42 mensualitats a un màxim de 24 mensualitats. Els treballadors amb contractes de 45 dies per any treballat mantenen aquesta indemnització per al temps transcorregut fins a la publicació al BOE del decret, però a partir de llavors, la indemnització que comencin a acumular serà de 33 dies per any. No obstant això, la indemnització màxima per a aquells que tinguin en l'actualitat un contracte de 45 dies per any treballat, conservaran el límit màxim de 42 mensualitats i no de 24.


› Nova causa d'acomiadament objectiu per causes econòmiques.

La indemnització per l'extinció del contracte indefinit serà de 20 dies per any treballat en cas d'acomiadament procedent per causes objectives, amb un màxim de 12 mensualitats. Així, s'entendran per causes econòmiques quan dels resultats de l'empresa es desprengui una situació econòmica negativa, com l'existència de pèrdues actuals o previstes o la disminució persistent del seu nivell d'ingressos o vendes, entenent per persistent si es produeix durant tres trimestres consecutius.› Creació d'un nou contracte de suport a emprenedors que contractin el seu primer treballador menor de 30 anys.

Les empreses de menys de 50 treballadors que contractin el seu primer treballador menor de 30 anys, que estigui en atur podran aplicar una deducció de 3.000 euros. El treballador podrà cobrar durant un temps un 25% de la prestació de la prestació d'atur i l'ocupador deduir el 50% del cost per al'empresa.› Bonificació per contractació de col · lectius de difícil ocupabilitat.

Es fomentarà la contractació indefinida de joves i d'aturats de llarga durada amb bonificacions de fins a 4.500 euros.› Flexibilitat en l'empresa i la negociació col · lectiva.

Es dóna prioritat als convenis d'empresa independentment del que es pacti en convenis de nivell superior, es facilita la modificació de la jornada de treball, l'horari, el salari i sistema de rendiment, entre d'altres. Les empreses en dificultats també poden despenjar (no aplicar el conveni pactat amb les parts.› Dret a la formació del treballador.

Dret del treballador a 20 hores de formació anuals pagades per la seva empresa. També hi haurà un contracte per a la formació i l'aprenentatge, en què s'amplia l'edat màxima de 30 anys per accedir a aquest tipus de contractació fins que la taxa d'atur baixi del 15%, llavors baixarà fins als 25 anys.› Encadenament de contractes temporals per un màxim de dos anys.

A partir del 31 desembre 2012 torna a estar prohibit l'encadenament de contractes.› Empreses de treball temporal.

Les ETT podran col · laborar en la col · locació de treballadors.› Foment de l'establiment de nous empresaris autònoms.

Els homes de fins a 30 anys i dones de fins a 35 anys que iniciïn una activitat com a treballadors autònoms podran capitalitzar el 100% de la prestació per desocupació a què tinguin dret.› Limitació a 7 dies de la indemnització de directius d'empreses públiques.

Els directius d'empreses públiques que cessin i es reincorporin al seu lloc anterior en l'Administració no tindran indemnització per acomiadament. La resta dels directius d'empreses públiques que siguin cessats cobraran una indemnització per acomiadament de 7 dies per any treballat amb un límit de sis mensualitats.› Els treballadors amb contracte a temps parcial poden fer hores extraordinàries.